• slidebg1
  Dobrodošli, vrtić
  RADOSNICA
  Dete je vrednost po sebi
  Dete u sebi nosi pozitivne razvojne potencijale
  Dete je činilac sopstvenog razvoja, socijalizacije i vaspitanja
  Dete je interaktivno biće
 • image
  Dodatni sadržaji
  Rad sa logopedom
  Časovi engleskog jezika
  Gimnastika
  Časovi glume
  Muzička radionica
  Ples
 • image
  Aplikacija za vrtiće
  GoKinder

O Vrtiću

Rad ustanove se temelji na Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

01

Dete je vrednost po sebi

02

Dete u sebi nosi pozitivne razvojne potencijale

03

Dete je činilac sopstvenog razvoja, socijalizacije i vaspitanja

04

Dete je interaktivno biće

Suština predškolskog vaspitanja i obrazovanja je očuvanje, podsticanje i oplemenjivanje spontanih stvaralačkih mogućnosti i svojstava deteta.

Mali broj dece u grupama omogućava realizaciju otvorenog sistema vaspitanja i obrazovanja što znači da postoji plan i program rada koji služi kao okvir i smer u radu sa decom, ali postoji i mogućnost njegovog prilagođavanja sposobnostima, potrebama i interesovanjima dece.

Pripremni predškolski program, poštujući prava deteta da raste i razvija se u kvalitetnoj vaspitno – obrazovnoj sredini i podstičući njegov sveukupan psiho – fizički razvoj, oslanja se na potencijale dece, jača komunikatvnu kompetenciju doprinosi emocionalnoj i socijalnoj stabilnosti dece, podržava motivaciju za novim oblicima učenja i saznavanja.

U okviru pripreme za školu radimo na razvijanju kako dečijih intelektualnih sposobnosti tako i na razvoju saznajnih interesovanja i razvoju sposobnosti da posmatraju analiziraju, porede i uopštavaju ono što opažaju u svojoj okolini i na osnovu toga izvode zaključke.

Galerija

Jedan od najvažnijih zadataka nam je da kod dece probudimo želju za saznanjem i zbog toga zajedno sa njima istražujemo otkrivamo, eksperimentišemo…

Osnovna načela, kojima se u planiranju aktivnosti, odnosno sadržaja celokupne delatnosti Ustanove rukovodimo su:

Dodatni sadržaji

NAPOMENA: Svi dodatni sadržaji su uključeni u cenu

Rad sa logopedom

Časovi engleskog jezika

Gimnastika

Poseta pedijatra

Časovi folklora

Posebni programi

Rekreativna nastava u prirodi

Organizuje se dva puta godišnje.To je idealna prilika za prvo odvajanje od roditelja.Program nastave je prilagođen interesovanjima dece tako da im je svaki trenutak osmišljen da bi lakše prebrodili odvajanje.

ADAPTACIJA deteta na vrtić

ADAPTACIJA deteta na vrtić je veoma stresan period kako za dete tako i za roditelja,ali mi smo tu da savetima i specifičnim pristupom pomognemo da taj period što brže i bezbolnije prođe.